Fork me on GitHub
Please upgrade to 2.1.x here. The 2.0 branch is no longer being updated.
Critical: Update to 2.1.8, released 15 Jan.

Vill ni hjälpa till?

PatrikPatrik New
edited April 2012 in Vanilla 2.0 Help
This discussion is related to the Svensk Locale / Swedish Locale addon.

Är det någon som har något att bidra med till den här översättningen så hojta till!

Sign In or Register to comment.